Här har vi samlat information om hur du enklast kommer igång med dina tjänster samt hur du löser vanliga problem. Vi hoppas guiderna kan hjälpa dig att bli effektivare i ditt arbete. Hör gärna av dig om du saknar någon information.

Inloggningar

Du kan alltid nå dina mejl direkt i webbläsaren. Ange din e-postadress och klicka sedan på Logga in så skickas du till rätt server. Mejla lugnt!

Office 365

 1. Surfa till Office 365 portalen, https://portal.office.com och logga in med ditt Microsoft konto (mejladress).
 2. På startsidan i Office 365 väljer du Installera Office.
 3. Klicka på Office 365-appar för att ladda ner Office installationsfil.
 4. Beroende på vilken webbläsare du använder klickar du på Kör (i Microsoft Edge eller Internet Explorer), Installera (i Chrome) eller Spara fil (i Firefox).
 5. Installationen startas.
 1. Klicka på Windows ikonen på startmenyn, skriv Kontrollpanelen i sökrutan och markera den.
 2. Söka efter Mail på Kontrollpanelen och markera den.
 3. Ikonen e-post visas inte om du inte har Outlook installerat och har kört programmet minst en gång.
  Dialogrutan Installera e-post visas.
  Dialogrutan e-post på Kontrollpanelen
 4. Klicka på Visa profiler.
 5. Klicka på Lägg till.
 6. Skriv in ett namn på profilen och klicka sedan på OK.
 7. Skriv ditt namn och din mejladress till kontot som du ska lägga till och lösenordet.
 8. Om du får frågan om att tillåta att webbplatsen konfigurerar serverinställningar, markera Fråga mig inte om den här webbplatsen igen ock klicka Tillåt.
 9. Innan du avslutar, klicka på Använd alltid denna profil under Använd den här profilen när Microsoft Office Outlook startas, och klicka sedan på den profil som du vill använda i listan.
 1. Öppna mappen Program från Finder.
 2. CTRL + klicka eller högerklicka på Microsoft Outlook och väljer sedan Visa paketinnehåll.
 3. Öppna innehåll > SharedSupport och sedan starta Outlook Profile Manager.
 4. Klicka på + och ange ett namn för den nya profilen.
 5. Markera den nya profilen och klicka på kugghjulet och markera Ange som standard.
 6. Starta Outlook och lägg till ditt mejlkonto genom att ange din mejladress och mejlkontots lösenord.
 1. Lägga till ett Exchange-konto
  Tryck på Inställningar > Lösenord och konton > Lägg till konto > Exchange.
 2. Ange din adress
  Ange din e-postadress och tryck på Nästa. Du kan också ange en kontobeskrivning.
 3. Ansluta till din Exchange-server
  Tryck på Logga in för att automatiskt hitta din Exchange-kontoinformation.
 4. Synkronisera innehållet
  Du kan synkronisera Mail, Kontakter, Kalender, Påminnelser och Anteckningar. När du är klar trycker du på Spara.

Redigera dina Exchange-inställningar
Tryck på Inställningar > Konton och lösenord och välj ditt Exchange-konto. Du kan också ställa in automatiska svar och ändra hur ofta du vill att Mail ska synkroniseras. Om du vill ändra avancerade inställningar trycker du på ditt kontonamn

 1. Installera appen Outlook för Android från Google Play Store och öppna den. Tryck på Komma igång om det här är första gången. Annars öppnar du menyn ☰
  om du vill lägga till fler e-postkonton > Inställningar  > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto.
 2. Ange din fullständiga e-postadress och tryck sedan på Fortsätt.
  Ange din e-postadress.
 3. Ange lösenordet för ditt e-postkonto och tryck på Logga in eller Nästa.
  OBS! Inloggningsskärmen kan se annorlunda ut beroende på din e-postleverantör.
  Ange lösenordet för ditt e-postkonto.
 4. Om multifaktorautentisering är aktiverad kan du verifiera din identitet.
  Kontrollera dina textmeddelanden och ange den 6-siffriga koden.
 1. Go to the Office 365 portal, https://portal.office.com and sign in to your Microsoft account (email address).
 2. Select Install Office and choose Office 365 apps.
 3. Depending on the web browser you use, you may be prompted to Run or Save the downloaded file. Select Run.
 4. Office gets things ready and then installs the Office apps.
 1. Quit your Outlook app.
 2. Go to the Windows Control Panel (select the Windows icon, type Control Panel in the search box and select it).
 3. In Control Panel, search Mail, and select it.
 4. The Mail Setup dialog box opens.
 5. Click Show Profiles.
 6. Click Add.
 7. Type a name for the profile, and then click OK.
 8. Add an e-mail account to use in your profile by following the directions on your screen. Enter your name, email address and password. Outlook will start configuring your account. When you get a security prompt, check the box Don’t ask me about this website again and then click Allow.
 9. Windows Security window might then prompt your username and password. Enter your email address in the Username box and type your mailbox password and click OK.
 10. When you have finished, click on Finish.
 11. Under When starting Microsoft Outlook, use this profile, click Always use this profile, and then click the profile that you want to use in the list. Click on OK.
 12. Start your Outlook app. Done!
 1. From Finder, open the Applications folder.
 2. Ctrl+click or right-click Microsoft Outlook, and then select Show Package Contents.
 3. Open Contents > SharedSupport, and then launch Outlook Profile Manager.
 4. Select the Create a new profile button + , and then enter a name for the new profile.
 5. Change the default profile. Highlight the new profile, click cogwheel and choose Set as Default.
 6. Start Outlook and provide add your e-mail account by following the directions on your screen. Enter your email address and password.
 1. Add your Exchange account
  Tap Settings > Passwords & Accounts > Add Account > Exchange.
 2. Enter your address
  Enter your email address, then tap Next. You can also enter an account description.
 3. Connect to your Exchange Server
  Tap Sign In to automatically discover your Exchange account information. You’ll be guided through a custom authentication workflow.
 4. Sync your content
  You can sync Mail, Contacts, Calendars, Reminders, and Notes. When you’re finished, tap Save.
 5. You’re done!

Edit your Exchange settings
Tap Settings > Passwords & Accounts, then select your Exchange account. You can also set up automatic out-of-office replies, and change how often you want Mail to sync. To change advanced settings, tap your account name.

 1. Install the Outlook for Android app from the Google Play Store and then open it.
 2. Tap Get Started if this is your first time.
  Otherwise, to add another email account, open the Menu button > Settings > Add Account > Add Email Account.
 3. Enter your full email address, then tap Continue.
 4. Enter your email account password and tap Sign In or Next.
 5. You’re done!
 1. Har du glömt ditt lösenord eller om kontot har blivit låst kan det återställas på https://passwordreset.microsoftonline.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord (on du inte loggas in direkt).
 2. Följ anvisningarna för att återställa ditt lösenord.
 3. Starta sedan om datorn och logga in med det nya lösenordet.

Tänk på att när du har bytt lösenord så måste det anges första gången du startar vissa program, bl a Outlook, Onedrive och Skype, både på dator och i Iphone/Ipad.

 1. Gå till https://www.office.com/signin och logga in med ditt användarnamn och lösenord (om du inte loggas in direkt).
 2. Gå till  (Inställningar) > Lösenord.
  Välj lösenord.
 3. Följ anvisningarna och ange ditt befintliga lösenord och det nya lösenordet, och bekräfta sedan det nya lösenordet.
 4. Klicka på skicka.
 5. Starta sedan om datorn och logga in med det nya lösenordet.

Tänk på att när du har bytt lösenord så måste det anges första gången du startar vissa program, bl a Outlook, Onedrive och Skype, både på dator och i Iphone/Ipad.

Har du bytt lösenord på ditt Office 365 konto behöver det också uppdateras i din mobil och platta.

Iphone och Ipad

 1. Gå in på Inställningar > Konton och lösenord. Klicka där på Exchange (eller namnet som ditt Office 365 konto har) och Konto.
 2. Ändra till ditt nya lösenord på raden Lösenord och tryck Klar uppe till höger.

Android

 1. Gå in på Inställningar > Konton > Microsoft Exchange Active Sync > Inställningar.
 2. Ändra till ditt nya lösenord på raden Lösenord och tryck Klar uppe till höger.
 3. Klicka sedan på det konto som du vill uppdatera lösenordet på. Klicka sedan på Lösenord.

Detta kan skilja sig på tillverkare och Android-versioner. Om du är osäker, vänligen kolla din manual för mobiltelefonen.

Lär dig hur du kan söka efter objekt i Sharepoint genom att använda frågerutan. Sökning görs även inuti dokument.

 • Använd OCHELLERINTE för att begränsa sökningen (t ex kvartals OCH rapport)
 • Exakta fraser med ”” (t ex ”budget kvartal”)
 • Sök efter filens namn med filename: (t ex filename:budget)
 • Sök efter vissa filtyper med filetype: (t ex filetype:docx filetype:pdf)

Man kan kombinera dessa sökfunktioner för att få bättre träffar. En sökning på: filename:budget filetype:pdf filetype:xlsx söker efter PDF- och XLSX-filer med filnamn budget.

Ja, de senaste versionerna av Acrobat har inbyggt stöd för Sharepoint.

 1. Välj Hem > Lägg till konto, klicka på knappen Lägg till Sharepoint-webbplats.
  Dialogrutan för Lägg till Microsoft Sharepoint-konto visas.
 2. Skriv ett namn för kontot i rutan Ange kontonamn
  Skriv URL-adressen för Sharepoint-servern i rutan Ange URL. Det är vanligtvis URL-adressen som visas i webbläsarens adressfält när du är inloggad på Sharepoint-webbplatsen (t ex https://företagsnamn.Sharepoint.com eller https://företagsnamn.Sharepoint.com/Ekonomi).
 3. Klicka på Fortsätt. Kontot läggs till i den vänstra rutan under lagringsavsnittet.

Ja, både filer som ligger i Onedrive och Sharepoint.

Onedrive:

 1. Gå till Onedrive för företag i en webbläsare.
 2. Tryck eller klicka på Papperskorgen på den vänstra rutan.

Sharepoint:

 1. Gå till Sharepoint-webbplatsen.
 2. Tryck eller klicka på Papperskorgen på den vänstra rutan.

Ja, både filer som ligger i Onedrive och i Sharepoint har versionshantering aktiverat som standard.

Onedrive:

 1. Gå till Onedrive för företag i en webbläsare.
 2. Högerklicka på det dokument för vilket du vill återställa en tidigare version och klicka sedan på Versionshistorik.
 3. I Office 365 business visas versionshistorik i informationsfönstret. Klicka på punkterna  bredvid versionen av dokumentet som du vill återställa och klicka sedan på Återställ.

Sharepoint:

 1. Gå till Sharepoint-webbplatsen och öppna biblioteket.
 2. Högerklicka på det dokument för vilket du vill återställa en tidigare version och klicka sedan på Versionshistorik.
 3. I dialogrutan versionshistorik hovrar du bredvid den version som du vill återställa och klickar på nedpilen till höger för att visa en lista med alternativ. Klicka på Återställ.
 4. Klicka på OK för att återställa den aktuella versionen som den senaste.

Office 365 är utformat för att fungera tillsammans med de senaste versionerna av Edge, Internet Explorer, Safari, Chrome och Firefox. Flest funktioner får man om man använder Edge eller Internet Explorer.

 1. Gå till https://www.office.com/signin och logga in med ditt användarnamn och lösenord (om du inte loggas in direkt).
 2. Högst upp på sidan väljer du appfönstret  och välj sedan Kalender.
 3. Högst upp på skärmen väljer du Dela och väljer den kalender som du vill dela.
  Som standard kallas din primära kalender för ”Kalender”. Om du har skapat andra kalendrar kan dela någon av dem istället. Du kan inte dela kalendrar som ägs av andra personer.
 4. Ange namnet på eller e-postadressen till den person som du vill dela din kalender med i rutan Skicka en delningsinbjudan i ett e-postmeddelande.
 5. Välj hur mycket information du vill att personen ska se
  • Med Kan visa när jag är upptagen kan personen se när du är upptagen men det finns inga detaljer om till exempel platsen för händelsen.
  • Med Kan visa rubriker och platser kan personen se när du är upptagen samt rubrik och plats för händelser.
  • Med Kan visa all information kan personen se all information om händelserna.
  • Med Kan redigera kan personen se all information om händelserna och redigera kalendern (endast tillgängligt när du delar med andra i organisationen).
  • Med Ombud kan personen visa och redigera din kalender samt skicka och svara på mötesförfrågningar åt dig.
 6. Välj Dela. Om du bestämmer dig för att inte dela kalendern för tillfället väljer du Ta bort .

Diverse

Här är fyra sätt att ta en skärmbild i Windows 10:

 1. Windowsklassikern är tangenten Print Screen (ibland PrtScr). Tryck på den, öppna valfritt ritprogram (Paint går bra) och klistra in.
 2. En variant är att använda tangentkombinationen Alt + PrtScr för att bara ta en bild av aktuellt fönster.
 3. Med kombinationen Windows + PrtScr sparas bilden direkt i mappen Bilder/Skärmbilder.
 4. Använd det inbyggda lilla programmet Skärmklippverktyget, som låter dig välja exakt vad du vill avbilda och dessutom kan ta en fördröjd bild.
 1. Record Type:
  • CNAME
 2. Resource Record Name / Host Name:
  • autodiscover
 3. Record Setting / Data:
  • autodiscover-redirect.ilait.se (Ilait server)
  • redirectautodiscover.domain02.net (Cloudmore server)
 1. Server:
  • outlook.ilait.se (Ilait server)
  • pop3mail.cloudmore.com (Cloudmore POP3 server)
  • mail.cloudmore.com (Cloudmore IMAP server)
 2. User name: Enter the account’s e-mail address
 3. Password: Enter the account’s password
 4. SMTP server:
  • smtp.ilait.se (Ilait server)
   Use port 465 (SSLv2 eller SSLv3) or 587 (without SSL) and your email address and password for SMTP authentication.
  • mailrelay.cloudmore.com (Cloudmore server)
   Use port 2525 (without SSL) and your email address and password for SMTP authentication.
 1. Öppna Startmeny och välj (Inställningar).
 2. Välj Appar > Standardappar.
 3. Välj den standard du vill ange och välj sedan appen. Eller om appen inte är listad välj Välj standardappar efter filtyp.

Öppna Standardappar

Ett annat sätt att ändra standardprogram för olika filtyper, är att högerklicka på en fil – till exempel ett dokument i formatet PDF – och välja Öppna med… > Välj en annan app. Här väljer du först vilken app du vill öppna i och om du vill göra denna ändring permanent kryssar du i rutan Använd alltid denna app.